Django’da Admin panelinde modelleri Türkçe çoğul yapma

Django’da admin panelinde modeller verdiğiniz ad ne olursa olsun çoğul yapılırken sonuna ‘s’ takısı alır (örneğin Personels). Oysa ki biz Personel modelini admin panelinde Personeller olarak görmek isteyebiliriz.

Bu durumda Personel modeline aşağıdaki sınıfı eklemeniz yeterli olacaktır:

class Personel(models.Model):
    .......
    class Meta:
        verbose_name_plural = "Personeller"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *